Flowin® ve zdravotním cvičení 21.6.2020

Flowin byl původně vymyšlen pro trénink desetibojařů. Již z toho je patrná komplexnost celého konceptu. V rehabilitaci lze flowinu s výhodou využít např. při přechodu od pasivních pohybů, přes semiaktivní až po aktivní pohyb nebo dokonce využít pohyb s vysokým odporem. Umí být jakousi „třetí rukou“ fyzioterapeuta. Díky všestrannosti (lze trénovat relaxační, aktivační i stabilizační prvky) je velmi vhodnou rehabilitační pomůckou a již dávno neplatí, že se jedná pouze o pomůcku do fitness. Pokud chceme s flowinem pracovat dobře, je nutné znát anatomicko – fyziologické procesy lidského těla, zdravotní stav konkrétního klienta/pacienta a samozřejmě cíle cvičení. Dle mého názoru není tento kurz díky tomu vhodný pro laiky, kteří nemohou pochopit zdravotní podstatu a v praxi pak hrozí nejen špatné užití flowinu, ale taky zdravotní poškození samotného klienta/pacienta. Doporučuji ho proto fyzioterapeutům, rehabilitačním lékařům nebo osobním trenérům. Náplní kurzu bylo osvěžení základních zdravotních teoretických poznatků (stabilita, otevřené a uzavřené řetězce aj.) a ty následně ukázány v praxi v rámci motorického vývoje s využitím flowinu. Kurz je veden zkušenými fyzioterapeutkami (což byl u mě při jeho volbě jeden z rozhodujících faktorů).  Oběma jim touto cestou ještě jednou děkuji a zejména Mgr. et Mgr. Renatě Větrovské PhD., patří velký dík za přednesené znalosti.

Mgr. Marie Zmeškalová

Fyzioterapeutka

Facebook - fotky