Centrum pohybové medicíny a FLOWIN – využití v rehabilitaci

Kluzná plocha Flowin je vhodná cvičební pomůcka pro pracoviště zabývající se rehabilitací, fyzioterapií a cvičením fyziofitness (cvičení vycházející z principů fyzioterapie s použitím vyšších odporů a zátěže). Svými vlastnostmi kluzného pohybu umožňuje cvičení od jemných izolovaných pohybů až po nácviky stabilizace složitějších variant postojů nebo chůze, kde dokonale imituje možnost uklouznutí na ledové ploše nebo chodníku, který v zimě pokrývá námraza.

V začátcích cvičební terapie podložku Flowin používáme k nácviku stabilizace dané části těla. Z nižších pozic vývojové kineziologie bychom si pod tím mohli představit např. nácvik opory paže ve vzporu na čtyřech, v modelu lezení. V první části je důležitý nácvik stabilizace, čili nastavení ramenních kloubů v centrovaném postavení, aby se pacient dokázal v této pozici plnohodnotně opřít. Po zvládnutí stabilizace v centrovaném nastavení následuje nácvik adjustace – pohyb paže ramenním kloubu po podložce Flowin, tak aby stabilizace ramenního kloubu v centrovaném postavení zůstala zachována. V modelu lezení by to znamenalo využití klouzavého pohybu k posunu paže kupředu.

V končné fázi pohybové terapie podložka Flowin slouží především k nácviku stereotypu chůze, kdy se svaly v kyčelním kloubu oporné dolní končetiny ,,učí“ zajištění stabilizace pánve při pohybu druhé dolní končetiny vpřed.

Závěrem bych cvičební pomůcku Flowin zhodnotil jako velmi přínosnou pro nácviky pohybu v uzavřených kinematických řetězcích – nácvik dynamické adjustace (pohyb kloubu v mezích centrované stabilizace) a dále při nácviku stabilizace pro situace, kdy hrozí podklouznutí dolní končetiny na kluzném terénu.

 

Petr Gažák – trenér fyziofitness v CPM

Odborný garant Mgr. Petra Valouchová Ph.D